Zásady ochrany osobních údajů

Jaká jsou vaše práva? Máte právo na přístup ke svým údajům, na jejich opravu a na žádost o jejich vymazání. Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo požadovat omezení zpracování. Poskytnutí požadovaných osobních údajů je dobrovolné, ale je podmínkou pro to, abychom vám mohli poskytovat určité služby. Neprovádíme vůči vám individuální rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování (profilování), které by vyvolávalo právní účinky nebo podobně významně ovlivňovalo vaši situaci. Naše doména je certifikována protokolem SSL, takže vaše údaje jsou šifrovány. Níže naleznete všechny nejdůležitější otázky týkající se zpracování osobních údajů na našich webových stránkách.Kdo je správcem webových stránek a osobních údajů?Správcem webových stránek a osobních údajů je SUNDAY SPA ARKADIUSZ NIEDZIELA, NIP: 9141470296. Kontakt na e-mail: biuro.sundayspa@gmail.com a telefonní číslo: +48 880 911 922. Jakýje právní základ pro zpracování osobních údajů?Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známého jako RODO. Zpracování osobních údajů upravuje také vnitrostátní zákon o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018 (tj. Sbírka zákonů 2019, částka 1781).Za jakým účelem zpracováváme vaše údaje?Zpracováváme údaje pouze v rozsahu relevantním pro provoz našeho obchodu a uchováváme je po dobu povolenou předpisy.

 • Pro účely uzavření a plnění smlouvy, jako jsou: jméno, příjmení, adresa bydliště, DIČ, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, číslo platební karty – na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, tj. pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.
 • V případě e-mailové korespondence zpracováváme údaje, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo – na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO, tj. pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, a na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení RODO, tj. pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.
 • Pro účely přímého marketingu (na základě: čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO – tj. pokud subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů) zpracováváme údaje jako: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa.
 • Pro účely plnění právních povinností a určení a vymáhání pohledávek: jméno, příjmení, adresa bydliště, číslo PESEL, číslo NIP, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP, číslo platební karty, číslo bankovního účtu – na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO, tj. pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, kterou má správce.

Komu poskytujeme osobní údaje? Osobní údaje poskytujeme jiným subjektům pouze v rozsahu, v jakém subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním údajů, v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro plnění smlouvy, nebo v rozsahu, v jakém to vyplývá z oprávněných zájmů správce. Jedná se o následující subjekty, které s obchodem spolupracují: provozovatelé online plateb, banky, poskytovatelé marketingových nástrojů. V případě běžně používaných poskytovatelů marketingových nástrojů mohou být anonymizované soubory cookie předávány do Spojených států amerických (společnosti: Google LLC, Meta Platforms Inc.). Jaká jsoupřesně vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?Máte právo:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům,
 • požadovat opravu svých osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,
 • požadovat výmaz svých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,
 • požádat o přenositelnost vašich osobních údajů,
 • být informován o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a o zárukách uplatňovaných v souvislosti s předáváním těchto údajů mimo EU,
 • být informován o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů,
 • být informován o svých právech podle nařízení RODO, o svém právu podat stížnost u PUODO, o zamýšlené době uchovávání údajů nebo kritériích pro stanovení této doby, o zdroji těchto údajů,
 • získat kopii svých osobních údajů.

Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, dejte nám prosím vědět. Neprodleně vám poskytneme veškeré informace o opatřeních přijatých na základě vaší žádosti. Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte.Politikacookies Cookies jsou běžně se vyskytující krátké textové informace, které nám umožňují identifikovat používaný software, přizpůsobit obsah vašim potřebám a zajistit správné fungování webových stránek. Ukládají se v zařízení, které používáte, a mají název domény, dobu uložení a konkrétní hodnotu. Soubory cookie používané v našem obchodě jsou zabezpečené a dělí se na soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Soubory cookie relace se ukládají pouze do ukončení relace daného prohlížeče. Trvalé soubory cookie se ukládají ve vašem zařízení, dokud nejsou vymazány. Pomocí prohlížeče můžete kdykoli změnit své preference souborů cookie nebo je vymazat (trvalé soubory cookie).K jakým účelům soubory cookie používáme?Soubory cookie používáme k zajištění co nejlepšího fungování internetového obchodu a k jeho propagaci. To zahrnuje vytváření analýz a statistik, které nám pomáhají pochopit potřeby zákazníků a analyzovat aktivitu uživatelů prostřednictvím analytických nástrojů patřících společnostem, jako je Google LLC (https://policies.google.com/privacy) nebo Meta Platforms Inc. (https://www.facebook.com/privacy/policy/) Tyto nástroje jsou široce využívány a informace o zásadách ochrany osobních údajů výše uvedených společností naleznete na výše uvedených odkazech. Správce může používat služby Google Analytics, Universal Analytics, Google Tag Manager, Google AdWords nebo Google AdSense poskytované společností Google LLC a službu Meta Pixel poskytovanou společností Meta Platforms Inc. Tyto služby pomáhají Správci analyzovat návštěvnost Internetového obchodu na základě shromážděných údajů zpracovaných anonymním způsobem. Podrobnosti o službě Google Analytics naleznete na následujícím odkazu: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245.

Nenašli jste produkt pro vás?
Kontaktujte nás, navrhneme vám vhodné řešení

Stáhněte si náš katalog produktů