Zásady ochrany osobních údajů u souborů cookie

Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

Níže jsou uvedeny aktuální zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie na webových stránkách. Tyto zásady se mohou změnit. Aktuální verze je zveřejněna na našich webových stránkách.

Identifikace správce osobních údajůÚplný název podnikatele s uvedením právní formy Adresa sídla (KRS) nebo trvalého místa podnikání (CEiDG).
Kontaktní údaje správce osobních údajůAdresa pro tradiční korespondenci: Sunday Spa Arkadiusz Niedziela, ulice Janasa 11a, 42-612 Tarnowskie Góry e-mail: biuro.sundayspa@gmail.com
Uvedení účelu a právního základu zpracování údajůOptimalizace funkčnosti webových stránek správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).
Analýza a statistiky týkající se používání webových stránek správce uživateli (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).
Naplnění oprávněného zájmu Správce spočívajícího v analýze aktivit uživatelů a následném využití analytických údajů pro remarketing (tj. zobrazování reklamy odpovídající zájmům uživatele) (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).
V případě samostatného souhlasu se zpracováním osobních údajů účel uvedený v obsahu souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO).
plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona o telekomunikacích a zákona o poskytování elektronických služeb (čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO).
Uvedení doby zpracování údajůÚdaje budou zpracovávány až do uplynutí povinnosti zpracovávat údaje vyplývající z platných právních předpisů, zejména telekomunikačního zákona a zákona o poskytování služeb elektronickými prostředky. Údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) budou zpracovávány do doby, než bude zohledněna oprávněná námitka proti zpracování, Údaje zpracovávané na základě výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO) budou zpracovávány do doby odvolání souhlasu se zpracováním.
Označení typu zpracovávaných údajůIP adresa, veškeré informace uložené v souborech cookie nebo z jiných sledovacích technologií, jako jsou informace o zařízení, ze kterého jsou webové stránky prohlíženy, informace o webovém prohlížeči, informace týkající se aktivity na webových stránkách. Podrobnosti naleznete v části těchto zásad věnované souborům cookie.
Označení zdroje údajůÚdaje pocházejí od osoby, která si prohlíží webové stránky.
Důsledky nedodrženíPoskytnutí údajů není povinné a odmítnutí jejich poskytnutí nemá pro uživatele negativní důsledky.
Označení příjemců údajůPříjemci údajů jsou externí subjekty: – orgány veřejné správy nebo jiné oprávněné subjekty – pokud povinnost předávat údaje vyplývá z příslušných právních předpisů, – naši dodavatelé a subdodavatelé, – poskytovatelé IT technologií,
Vývoz údajů mimo Evropský hospodářský prostorÚdaje nejsou předávány mimo Evropský hospodářský prostor.
Informace o automatizovaném rozhodování na základě údajůNa základě poskytnutých údajů nejsou přijímána žádná automatizovaná rozhodnutí.
Práva subjektu údajůSubjekt údajů má právo: – požádat o přístup ke svým údajům (článek 15 RODO) – požádat o opravu údajů (článek 16 RODO) – požádat o výmaz údajů (článek 17 RODO) – požádat o omezení zpracování údajů (článek 18 RODO) – požádat o přenositelnost údajů (článek 20 RODO) – odvolat souhlas se zpracováním údajů.
Informace o tom, jak podat námitkuMáte právo vznést námitku proti zpracování svých údajů. Námitku můžete zaslat na následující e-mailovou adresu: biuro.sundayspa@gmail.com.
Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajůMáte právo podat stížnost proti zpracování vašich údajů u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti najdete na adrese: https://uodo.gov.pl/.

Soubory cookie

I. Obecné informace o souborech cookie

 1. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení (počítače, tabletu, telefonu atd.) při prohlížení webových stránek. Soubory cookie jsme rozdělili na dva typy
  1. Soubory cookie, které jsou nezbytné pro používání webových stránek, aby funkce webových stránek fungovaly správně a stabilně. Podle § 173 odst. 3 zákona o telekomunikacích nepotřebujeme k používání těchto typů souborů cookie váš souhlas. Tyto soubory používáme ve výchozím nastavení při návštěvě našich webových stránek (tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení při návštěvě webových stránek). Měří návštěvnost webových stránek a poskytují ochranu proti přetížení webových stránek. Tyto soubory ukládají uživatelem zvolené možnosti a poskytnuté informace o soukromí, přihlášení a nákupním košíku.
  2. „Nepovinné“, další soubory cookie, které se používají, pokud k tomu dáte souhlas. Analytické soubory cookie, které poskytuje společnost Google, používáme k počítání návštěv a sledování jejich zdroje, abychom mohli zlepšit výkonnost webových stránek. Soubory cookie poskytují informace o navštívených stránkách a o tom, jak se na webu pohybujete. Váš souhlas s používáním výše uvedených souborů cookie je dobrovolný a vaše volba nemá vliv na výkon webových stránek.

KLIKNUTÍM ZDE ZÍSKÁTE INFORMACE O NÁZVECH POUŽÍVANÝCH SOUBORŮ COOKIE SPOLU S POPISEM JEJICH FUNKCE A UVEDENÍM DOBY, PO KTEROU JSOU UKLÁDÁNY.

II. Volba nastavení týkající se dalších souborů cookie

 1. V souladu s § 173 odst. 3 zákona o telekomunikacích nemusíme shromažďovat váš souhlas s používáním nezbytných souborů cookie.
 2. Při návštěvě našich webových stránek se zobrazí banner s informacemi o používání souborů cookie.
 3. Pokud si nepřejete, aby se zbývající, tzv. nepovinné soubory cookie ukládaly na vámi používaném zařízení, zvolte možnost „Odmítnout vše“. Výběr této možnosti bude mít za následek odmítnutí přijetí všech ostatních (nepovinných) souborů cookie, a tedy odmítnutí všech souborů cookie, s výjimkou souborů cookie nezbytných pro používání webových stránek.
 4. Pokud vyberete možnost „Přijmout vše“, bude to znamenat, že souhlasíte s ukládáním všech ostatních (volitelných) souborů cookie na zařízení, které používáte.
 5. Pokud zvolíte možnost „Zvolit vlastní nastavení“, budete moci spravovat své preference výběrem jednotlivých zbývajících (nepovinných) výše popsaných souborů cookie, u kterých souhlasíte s jejich ukládáním do vámi používaného zařízení.
 6. Svou volbou také potvrzujete, že víte, jaké soubory cookie používáme a k jakým účelům je používáme.
 7. Kdykoli můžete změnit volby souhlasu s ukládáním souborů cookie, které jste dříve učinili. Učiníte tak kliknutím na ikonu představující ozubené kolečko, která se nachází v levém dolním rohu našich webových stránek.

Nenašli jste produkt pro vás?
Kontaktujte nás, navrhneme vám vhodné řešení

Stáhněte si náš katalog produktů